Informace -> Novinky
Rok: 

Oddělení bakteriologie SVÚ JIHLAVA izolovalo a metodou MALDI-TOF MS identifikovalo u vzorků hřebců nebezpečnou bakterii Taylorella equigenitalis. Tento závažný bakteriologický nález byl zjištěn v rámci preventivního vyšetření na žádost chovatele, ověření výsledku molekulárně biologickými metodami majitel nepožadoval.

Taylorella equigenitalis je původcem infekčního onemocnění reprodukčního aparátu koní (klisen), nazývaného nakažlivý zánět dělohy, nakažlivá metritida koní nebo také infekční metritida koní (IMK), anglicky contagious equine metritis (CEM). Tyto názvy výstižně vyjadřují zdravotní problém, který bakterie T. equigenitalis způsobuje.

Naše veterinární služba věnuje předcházení tomuto onemocnění velkou pozornost. Státní veterinární správa stanovuje v Metodice kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017 chovatelům povinnost zaměřit se na preventivní vyšetření, některá vyšetření jsou hrazena státem.

 

V souvislosti s tímto nálezem vyzýváme chovatele koní k dodržování všech doporučených preventivních opatření. Také apelujeme na terénní veterinární lékaře „koňaře“, aby odběru vzorků věnovali náležitou pozornost.

Při odběru a dopravě vzorků je třeba dodržovat tyto zásady:

  1. Odběr vzorků z genitálu provádět vždy a pouze tampony do AMIES transportního media.
  2. Vyvarovat se odběrů na suché tampony, které jsou pro kultivační vyšetření zcela nevhodné (T. equigenitalis na vzduchu nepřežívá), nevhodné jsou i vatové tampony (dokonce i pro vyšetření metodou PCR).
  3. Odběr vzorků klisen – vždy 2 vzorky: 1× fossa clitoridis a 1× sinus clitoridis.
  4. Odběr vzorků hřebců – vždy 3 vzorky: 1× preputium, 1× fossa glandis, 1× urethra.
  5. Po odběru vzorky okamžitě zaslat do laboratoře tak, aby mezi odběrem vzorku a jeho zpracováním v laboratoři uplynulo co nejméně času. Tato doba nesmí přesáhnout 48 hodin.
  6. Teplota vzorku při transportu má být v rozmezí 5 – 22 °C. Vzorek nesmí ani zmrznout, ani nesmí zůstat volně v autě v teplejších dnech, kdy teplota v interiéru přesahuje 22 °C – pak dochází ke změnám kvality transportního media a vzorek je znehodnocen.
  7. Je nutno počítat s tím, že doba vyšetření vzorku na T. equigenitalis je minimálně 7 dní, proto je třeba vyšetření včas naplánovat s ohledem na plánované připouštění.

Je nutno počítat i s tím, že pokud odběry vzorků nebudou provedeny podle výše uvedených zásad, laboratoř si vyhrazuje právo vzorky nevyšetřit a požadovat opakovaný odběr vzorků.

 

Předpokládáme a doufáme, že tento nález bude i nadále v rámci ČR ojedinělý.

Přejeme všem chovatelům koní úspěšnou reprodukční sezonu.

 

MVDr. Ivana Kucharovičová
vedoucí oddělení bakteriologie


  Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
58601 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 143 111
Fax: +420 567 310 592
E-mail: info@svujihlava.cz
Dat. schránka: wwkdthw
pobočka České Budějovice
Dolní 2102/2
České Budějovice 3
37004 České Budějovice
Česká republika

Tel.: +420 387 001 570
E-mail: info-cb@svujihlava.cz
  Nahoru Tisk Mapa stránek


© 2003 – 2018 Státní veterinární ústav Jihlava
TOPlist