Informace -> Novinky
Rok: 

V loňském čtvrtém čísle čtvrtletního Zpravodaje Svazu chovatelů ovcí a koz (SCHOK) v rubrice „Pořád je co se učit“ vyšel přehledný informační článek kolegy dr. Ondřeje Štěpánka z naší laboratoře molekulární biologie o klusavce (scrapie) – prionovém onemocnění (transmisivní spongiformní encefalopatii) malých přežvýkavců – ovcí a koz. Autor článek zahajuje úvodem o historii popisu známých transmisivních spongiformních encefalopatií (TSE) savců a o objevu prionového proteinu (prionu) a formulaci tzv. prionové hypotézy vzniku a přenosu těchto onemocnění. Dále se pak věnuje popisu tohoto proteinu, mechanismu vzniku a přenosu prionových onemocnění podle prionové hypotézy a detailům popsaných přenosů TSE u různých druhů savců a mezi těmito druhy (mezidruhovým bariérám přenosu). Autor dále stručně popisuje důvody zahájení monitorovacích programů TSE malých přežvýkavců v souvislosti s výskytem BSE u skotu a vznik šlechtitelských programů na zvýšení odolnosti chovů ovcí k TSE. Poté se autor nejprve věnuje stručnému popisu genetiky TSE, a pak podrobněji, avšak přístupnou formou popisuje genetiku klusavky u ovcí a princip šlechtění ovcí na rezistenci proti klusavce. K článku je připojen i slovník základních pojmů. Další podrobnosti o článku se dozvíte zde.

Dále doplňujeme článek kolegy Štěpánka z prvního loňského čísla Zpravodaje SCHOK z rubriky „Veterinář nám radí“ o genotypizaci ovcí v rámci šlechtitelského programu. V tomto článku autor popisuje pro laického čtenáře přístupně a poutavě provedení genotypizačního vyšetření ovcí na našem ústavu. Detailně se věnuje především popisu jedné z metod tohoto vyšetření, u nás rutinně používané metody na principu analýzy meltingových křivek DNA. Článek je doplněn autorovými fotografiemi našeho přístrojového vybavení pro automatickou izolaci DNA a analýzu meltingových křivek. Více se o článku dozvíte zde. (Státní veterinární ústav Jihlava je určenou laboratoří Státní veterinární správy k provádění tohoto vyšetření, a tedy jedinou laboratoří provádějící genotypizační vyšetření prionového genu ovcí v ČR. Máme k dispozici ještě tři další metody používané v menší míře.)

Mgr. Ondřej Štěpánek, Ph.D. pracuje od roku 2006 v naší laboratoři molekulární biologie. Zde se věnuje především, ale ne jen problematice genetiky prionového proteinu a genotypizaci ovcí. Svoji doktorskou disertační práci „Genetická diverzita populací ovcí v ČR“ obhájil loni v říjnu na Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Gratulujeme!


  Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
58601 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 143 111
Fax: +420 567 310 592
E-mail: info@svujihlava.cz
Dat. schránka: wwkdthw
pobočka České Budějovice
Dolní 2102/2
České Budějovice 3
37004 České Budějovice
Česká republika

Tel.: +420 387 001 570
E-mail: info-cb@svujihlava.cz
  Nahoru Tisk Mapa stránek


© 2003 – 2018 Státní veterinární ústav Jihlava
TOPlist